درباره پوشاک مردانه اکسیژن

پوشاک اکسیژن یکی از شرکت های فعال و با سابقه در زمینه ارایه پوشاک مردانه ( کت و شلوار.شلوار.پیراهن ) در کشور است که با به کار گیری دانش فنی و نظام های مدیریتی فعالیت می نماید دیدگاه کلان مدیریت این مجموعه در خصوص اداره آن توجه به اصول کیفیت و ارزیابی رضايتمندی مشتریان است که بعنوان اصول اساسی و همیشگی سازمان می باشد

em_blog