گواهینامه ها و افتخارات پوشاک مردانه اکسیژن

دارنده گواهینامه ایزو QAL

پوشاک اکسیژن دارنده گواهینامه استاندارد QAL ISO 9001:2008 مدیریت کیفیت ISO 10004:2012 و رضایتمندی مشتری می باشد

em_blog