به اطلاع وکلای محترم میرسانیم :

طی توافق نامه ای که مابین کانون وکلای مرکز و پوشاک اکسیژن منعقد گردیده ،به اعضا و پرسنل کانون مرکز تخفیفات ویژه ای (جهت خرید از پوشاک اکسیژن) در سال ۱۳۹۶ تعلق می گیرد .

em_blog